Formularz aplikacyjny

Dane osobowe
Wykształcenie
Ukończone szkoły
Doświadczenie zawodowe
Miejsca pracy
Prosimy o szczegółowe wypunktowanie zakresu obowiązków na każdym stanowisku pracy – dzięki temu zyskamy pełniejszy obraz Państwa kompetencji i doświadczeń zawodowych.
Prosimy, aby wypełniali Państwo formularz, zaczynając od opisu najbardziej aktualnych doświadczeń zawodowych do najstarszych, czyli w formie odwróconej chronologii.
- zaznacz to pole jeśli praca wciąż trwa
Dodatkowe kompetencje
Znajomość języków
Ukończone kursy i szkolenia


Znajomość programów komputerowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez STALWART MANACUS ANNA PODLASKA, ul. Ostrzeszowska 30/9, 51-010 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

  - pola wymagane