Formularz aplikacyjny

Dane osobowe
Wykształcenie
Ukończone szkoły
Doświadczenie zawodowe
Miejsca pracy
Prosimy o szczegółowe wypunktowanie zakresu obowiązków na każdym stanowisku pracy – dzięki temu zyskamy pełniejszy obraz Państwa kompetencji i doświadczeń zawodowych.
Prosimy, aby wypełniali Państwo formularz, zaczynając od opisu najbardziej aktualnych doświadczeń zawodowych do najstarszych, czyli w formie odwróconej chronologii.
- zaznacz to pole jeśli praca wciąż trwa
Dodatkowe kompetencje
Znajomość języków
Ukończone kursy i szkolenia


Znajomość programów komputerowych

1) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
2) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) do czasu odwołania mojej zgody”.
Informujemy, że:
 • Dane osobowe są przetwarzane przez Stalwart Manacus, Mieszczańska 27/66, 50-201 Wrocław
 • Administratorem danych osobowych jest Stalwart Manacus, Mieszczańska 27/66, 50-201 Wrocław
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja projektów rekrutacyjnych dla Klientów Stalwart Manacus, z którymi Stalwart Manacus zamierza zawrzeć lub zawarł umowę
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy – realizacja projektów rekrutacyjnych dla Klientów Stalwart Manacus
 • Odbiorcami danych osobowych są Klienci Stalwart Manacus (przedsiębiorstwa zlecające procesy rekrutacyjne)
 • Przetwarzamy następujące dane osobowe:
INFORMACJE OGÓLNE
- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, województwo, telefon, e-mail, płeć, data urodzenia (rok, miesiąc, dzień), wysokość obecnych zarobków, oczekiwania finansowe, wykształcenie: a)wyższe: profil inżynieryjny / ekonomiczny / humanistyczny, b)średnie: profil techniczny / humanistyczny / ekonomiczny, c)zawodowe: profil zawodowy.

CV
• SZKOŁY - nazwa szkoły / data rozpoczęcia i data ukończenia,
• DOŚWIADCZENIE - miejsce pracy / data rozpoczęcia i data zakończenia, - stanowisko, - zakres obowiązków,
• ZATRUDNIENIE - branża, - miejsce strukturze,
• ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW - język, - poziom: podstawowy / średni / zaawansowany,
• KURSY I SZKOLENIA Kurs / szkolenie - znajomość programów, - program.

HISTORIA KONTAKTÓW – historia kontaktów z Kandydatem w ramach działań rekrutacyjnych.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Pana/Pani danych
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne
 • Dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej Stalwart Manacus

  - pola wymagane